email:  info@urbanadvies.com      |      telefon:  0172 748 123

  Rozlicz się z podatku przez internet! 

Polityka prywatności

 

Warunki i polityka prywatności Urban Advies Belasting & Advies bureau:

Urban Belasting & Advies Bureau szanuje prywatność wszystkich użytkowników swojej witryny i zapewnia, że ​​podane przez Ciebie dane osobowe są traktowane poufnie.

Dane kontaktowe:

https://urbanadvies.com
Voorofscheweg 15G
2771MA Boskoop
0172 748 123

Dane osobowe, przetwarzamy ponieważ korzystasz z naszych usług lub dostarczasz je nam samodzielnie.

Poniżej znajduje się lista danych osobowych, które przetwarzamy:

 • Imię i nazwisko
 • Data urodzenia
 • Miejsce urodzenia
 • Dane adresowe
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Adres IP
 • Inne dane osobowe, które udostępniasz podczas wypełniania formularza „Rozlicz się” na tej stronie internetowej lub telefonicznie
 • Dane lokalizacyjne
 • Dane dotyczące Twoich działań na naszej stronie internetowej

Wrażliwe dane osobowe, które Urban Belasting & Adviesbureau przetwarza:

 • Numer ewidencyjny obywatela (BSN)

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Urban Belasting & Adviesbureau przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 • Obsługa Twojego płatności
 • Kontakt telefoniczny lub e-mailowy w razie konieczności w celu wykonania naszych usług
 • W celu świadczenia usług
 • Urban Belasting & Adviesbureau przetwarza również dane osobowe, jeśli jest do tego prawnie zobowiązane, takie jak dane niezbędne do naszej deklaracji podatkowej.

Jak długo przechowujemy dane osobowe:

Urban Belasting en Adviesbureau nie przechowuje danych osobowych dłużej niż jest to konieczne. Stosujemy następujące terminy przechowywania dla następujących kategorii danych osobowych: adres IP: 30 dni. Dane osobowe: 30 dni. Dane osobowe zostaną automatycznie zapisane w skrzynce pocztowej Urban Belasting en Adviesbureau. Tam dane osobowe zostaną zapisane na nieokreślony czas.

 

Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim:

Urban Belasting en Adviesbureau udostępnia dane osobowe różnym stronom trzecim, jeśli jest to konieczne do wykonania umowy i spełnienia ewentualnego obowiązku prawnego. Urban Belasting en Adviesbureau pozostaje odpowiedzialne za te procesy.

Ciasteczka lub podobne technologie, których używamy:

Urban Belasting en Adviesbureau używa ciasteczek funkcjonalnych, analitycznych i śledzących. Więcej informacji o ciasteczkach na tej stronie: https://urbanadvies.com/cookie-policy-eu/

 

Dostęp, modyfikacja lub usuwanie danych:

Masz prawo do wglądu, korekty lub usunięcia swoich danych osobowych. Ponadto masz prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez Urban Belasting i Adviesbureau oraz masz prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że możesz wystąpić do nas o przesłanie danych osobowych, które mamy o Tobie, do Ciebie lub do innej organizacji wskazanej przez Ciebie, w postaci pliku komputerowego.

Możesz wysłać prośbę o udostępnienie, poprawę, usunięcie, przeniesienie danych osobowych lub prośbę o cofnięcie zgody lub sprzeciw na przetwarzanie swoich danych osobowych na adres info@urbanadvies.com.

Aby upewnić się, że prośba o udostępnienie została złożona przez Ciebie, prosimy o dołączenie do niej kopii dowodu tożsamości. Odpowiemy na Twój wniosek tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu czterech tygodni.

Urban Belasting i Adviesbureau chce również zwrócić uwagę na fakt, że masz możliwość złożenia skargi do organu nadzoru krajowego, Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Można to zrobić za pośrednictwem następującego linku: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Jak chronimy dane osobowe:

Urban Belasting & Adviesbureau poważnie traktuje ochronę Twoich danych i podejmuje odpowiednie środki zapobiegające nadużyciu, utracie, nieuprawnionemu dostępowi, niechcianemu ujawnieniu i nieautoryzowanemu modyfikowaniu. Jeśli masz wrażenie, że Twoje dane nie są odpowiednio zabezpieczone lub istnieją wskazówki na temat nadużycia, skontaktuj się z naszą obsługą klienta lub pod adresem info@urbanadvies.com.

Urban Belasting en Adviesbureau, gevestigd aan Voorofscheweg 15G
2771MA Boskoop, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://urbanadvies.com
Voorofscheweg 15G
2771MA Boskoop
0172 748 123

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Urban Belasting en Adviesbureau verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt tijdens het invullen van het 'Rozlicz sie’ formulier op deze website, of telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Urban Belasting en Adviesbureau verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Urban Belasting en Adviesbureau verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om een dienst uit te kunnen voeren
– Urban Belasting en Adviesbureau verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Urban Belasting en Adviesbureau neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Urban Belasting en Adviesbureau) tussen zit. Urban Belasting en Adviesbureau gebruikt hier geen computerprogramma’s of -systemen voor.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Urban Belasting en Adviesbureau bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: IP adres: 30 dagen. Gegevens: 30 dagen. Uw gegevens worden automatisch opgeslagen op de e-mail van Urban Belasting en Adviesbureau. Hier zullen uw gegevens voor een onbepaalde tijd worden opgeslagen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:
Urban Belasting en Adviesbureau deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Urban Belasting en Adviesbureau blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Urban Belasting en Adviesbureau gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Alles over cookies op deze website: https://urbanadvies.com/cookie-policy-eu/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Urban Belasting en Adviesbureau en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@urbanadvies.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Urban Belasting en Adviesbureau wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Urban Belasting en Adviesbureau neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@urbanadvies.com

Boskoop, 03.02.2023

Błąd lub skarga?

Proszę sie skontaktować z naszym biurem w przypadku naruszenia prywatności lub skargi.